Obvestila

12.9.2023 SI0021116007 MDZR

Modra zavarovalnica, d.d. - izplačilo dividend

Obvestilo št. 507/2023

KD številka zadeve

KDDCA13827

Dan izvedbe

12. 09. 2023

Izdajatelj

 

firma

Modra zavarovalnica, d.d.

naslov

Dunajska cesta 119, 1000 LJUBLJANA

matična številka

6031226

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

MDZR

ISIN

SI0021116007

CFI

ESVUFR

Vpis / izvedba

izplačilo dividend

Izplačilo v EUR na en (1) vrednostni papir

0,0216685183968

Presečni dan

11. 09. 2023

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana