Obvestila

15.9.2023 SI0031118035 KZTN
15.9.2023 SI0031108549 KZTR

KOVINTRADE d.d. Celje - razdelitev delnic

Obvestilo št. 526/2023

KD številka zadeve

KDDCA13850

Dan izvedbe

15. 09. 2023

Izdajatelj

 

firma

KOVINTRADE d.d. Celje

naslov

MARIBORSKA CESTA 007, 3000 CELJE

matična številka

5025524

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

KZTR

ISIN

SI0031108549

CFI

ESVUFR

Vpis / izvedba

izbris zaradi razdelitve

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

135.610

Število vrednostnih papirjev po vpisu

0

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

KZTN

ISIN

SI0031118035

CFI

ESVUFR

Vpis / izvedba

izdaja zaradi razdelitve

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

0

Število vrednostnih papirjev po vpisu

1.356.100

Menjalno razmerje

za 1 navadno imensko kosovno delnico z oznako KZTR 10 navadnih imenskih kosovnih delnic z oznako KZTN

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana