Obvestila

20.9.2023 SI0031111956 KPPG

KOMUNALA PTUJ d.d. - izplačilo dividend

Obvestilo št. 531/2023

KD številka zadeve

KDDCA13834

Dan izvedbe

20. 09. 2023

Izdajatelj

 

firma

KOMUNALA PTUJ d.d.

naslov

PUHOVA ULICA 010, 2250 PTUJ

matična številka

5321387

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

KPPG

ISIN

SI0031111956

CFI

ESVUFR

Vpis / izvedba

izplačilo dividend

Izplačilo v EUR na en (1) vrednostni papir

0,7856

Presečni dan

19. 09. 2023

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana