Obvestila

12.10.2023 SI0002104261 OZ16

REPUBLIKA SLOVENIJA - izbris 18-mesečnih zakladnih menic z izplačilom glavnice

Obvestilo št. 566/2023

KD številka zadeve

KDDCA13931

Dan izvedbe

12. 10. 2023

Izdajatelj

 

firma

REPUBLIKA SLOVENIJA

naslov

GREGORČIČEVA ULICA 020, 1000 LJUBLJANA

matična številka

5854814

Vrednostni papir

vrsta

obveznice

oznaka

OZ16

ISIN

SI0002104261

CFI

DBZTFR

Vpis / izvedba

izbris in izplačilo glavnice

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

25.000

Število vrednostnih papirjev po vpisu

0

Izplačilo v EUR na en (1) vrednostni papir

1.000,00

Presečni dan

11. 10. 2023

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana