Obvestila

2.11.2023 SI0032104059 SIJ7

SIJ d.d. - izbris obveznic z izplačilom glavnice

Obvestilo št. 596/2023

KD številka zadeve

KDDCA13945

Dan izvedbe

2. 11. 2023

Izdajatelj

 

firma

SIJ d.d.

naslov

Gerbičeva ulica 098, 1000 LJUBLJANA

matična številka

5046432

Vrednostni papir

vrsta

obveznice

oznaka

SIJ7

ISIN

SI0032104059

CFI

DBFUFR

Vpis / izvedba

izbris in izplačilo glavnice

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

(po izvedeni prostovoljni

zamenjavi)

306

Število vrednostnih papirjev po vpisu

0

Izplačilo v EUR na en (1) vrednostni papir

100.000,00

Presečni dan

30. 10. 2023

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana