Obvestila

30.11.2023 SI0031116567 TESR

TEHNIKA-SET d.d. - izplačilo dividend

Obvestilo št. 626/2023

KD številka zadeve

KDDCA13989

Dan izvedbe

30. 11. 2023

Izdajatelj

 

firma

TEHNIKA-SET d.d.

naslov

Partizanska ulica 038, 2310 SLOVENSKA BISTRICA

matična številka

5862639

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

TESR

ISIN

SI0031116567

CFI

ESVUFR

Vpis / izvedba

izplačilo dividend

Izplačilo v EUR na en (1) vrednostni papir

10,00

Presečni dan

29. 11. 2023

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana