Obvestila

26.4.2007 SI0021111388 FIRR

Končan postopek prevzemne ponudbe za delnice družbe FINIRA, ustanavljanje, financiranje in upravljanje družb, d.d., Ljubljana

Imetnikom delnic družbe FINIRA, ustanavljanje, financiranje in upravljanje družb, d.d., Ljubljana (oznaka delnic FIRR), ki so sprejeli prevzemno ponudbo prevzemnika – ALISIO, gostinstvo in turizem d.o.o., Štefanova ulica 13, 1000 Ljubljana, smo nakazali denarna sredstva dne 25.4.2007.

Istega dne smo delnice ciljne družbe z oznako FIRR v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev prenesli v breme računov akceptantov za prevzem in v dobro računa prevzemnika.

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana