Obvestila

28.2.2024 SI0032104166 APP3

AP KAPITAL 2 d.o.o. - predčasni delni odpoklic obveznic

Obvestilo št. 76/2024

KD številka zadeve

KDDCA14107

Dan izvedbe

28. 02. 2024

Izdajatelj

 

firma

AP KAPITAL 2 d.o.o.

naslov

Tomšičeva ulica 004, 1000 LJUBLJANA

matična številka

8603391

Vrednostni papir

vrsta

obveznice

oznaka

APP3

ISIN

SI0032104166

CFI

DBFJGN

Vpis / izvedba

izbris in izplačilo glavnice predčasno odpoklicanih obveznic

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

1.495.032

Število vrednostnih papirjev po vpisu

514.443

Izplačilo v EUR na en (1) vrednostni papir

1,00

Presečni dan

27. 02. 2024

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana