Obvestila

2.4.2024 SI0032104232 TVL2

Tivoli d.o.o. - izbris obveznic z izplačilom glavnice

Obvestilo št. 145/2024

KD številka zadeve

KDDCA14138

Dan izvedbe

2. 04. 2024

Izdajatelj

 

firma

Tivoli d.o.o.

naslov

Železna cesta 018, 1000 LJUBLJANA

matična številka

8111774

Vrednostni papir

vrsta

obveznice

oznaka

TVL2

ISIN

SI0032104232

CFI

DBFUGR

Vpis / izvedba

izbris in izplačilo glavnice

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

315

Število vrednostnih papirjev po vpisu

0

Izplačilo v EUR na en (1) vrednostni papir

60.859,34

Presečni dan

29. 03. 2024

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana