Odbor uporabnikov KDD

 1. KAJ JE ODBOR UPORABNIKOV KDD?

  Odbor uporabnikov je neodvisen svetovalni organ, katerega namen je vzpostavitev neposredne in učinkovite komunikacije med upravo KDD in predstavniki njenih uporabnikov glede vseh vidikov poslovanja KDD, ki posegajo v položaj teh uporabnikov, z namenom, da bi predstavniki uporabnikov z navedenih vidikov svetovali upravi KDD pri sprejemanju odločitev. Podlaga za oblikovanje odbora uporabnikov je Pravilnik o  odboru uporabnikov KDD ter 28. člen Uredbe (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in sveta z dne 23. julija 2014 o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah ter o spremembi direktiv 98/26/ES in 2014/65/EU ter Uredbe (EU) št. 36/2012.

   

 2. KAKŠNA JE SEDANJA SESTAVA ODBORA UPORABNIKOV KDD?

  Odbor uporabnikov KDD sestavljajo:

  • mag. Benjamin Jošar, kot predstavnik sistemskih članov,
  • Matjaž Albreht, kot predstavnik sistemskih članov ter
  • mag. Tamara Jerman, kot predstavnica članov-izdajateljev.
    

    3. NOVA SESTAVA ODBORA UPORABNIKOV KDD:

        Zaradi poteka mandata obstoječim članom odbora uporabnikov KDD, so bili na podlagi izvedenega glasovanja v odbor uporabnikov imenovani naslednji člani:

 • mag. Benjamin Jošar, kot predstavnik sistemskih članov,
 • Daniel Medved, kot predstavnik sistemskih členov in
 • Tomaž Rotar, kot predstavnik članov -izdajateljev.

       Člani nastopijo štiriletni mandat s 01.10.2022.

 

 

 

Telefon

080 1252
01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana

Poslovni čas za stranke

Z namenom preprečevanja širjenja okužb s SARS CoV2 strank do nadaljnega ne sprejemamo osebno; vloge stranke lahko pošljejo po pošti ali prek e-pošte.