Dostop do storitev KDD za finančne institucije v postopku reševanja

 

Pogoji za dostop finančnih institucij/sistemskih članov, ki so v postopku reševanja, do storitev KDD so v splošnem opredeljeni v Pravilih poslovanja KDD - iz določb izhaja:

 

  1. da KDD od sistemskega člana zahteva pregledno in takojšnjo izmenjavo informacij,

  2. da KDD od sistemskega člana zahteva vzdrževanje operativnih zmogljivosti ter vzdrževanje zmogljivosti glede izpolnjevanja obveznosti, nastalih v okviru poslovanja s KDD in drugimi sistemskimi člani;

  3. da KDD od sistemskega člana zahteva obveščanje o okoliščinah, ki ogrožajo izpolnjevanje njegovih obveznosti;

  4. da postopek reševanja sistemskega člana KDD sam po sebi ni ovira za dostop do storitev KDD;

  5. da lahko KDD sistemskemu članu po svoji presoji in v ustreznem obsegu (delni ali celotni izklop) začasno onemogoči ali omeji dostop do storitev KDD;

  6. da lahko KDD v primeru insolvenčnega postopka nad sistemskim članom KDD skladno s 16. členom Pravil poslovanja sistemskega člana KDD začasno izklopi iz informacijskega sistema;

  7. da KDD ukrepe zoper sistemskega člana sprejema, če bi postopek reševanja člana (lahko) ogrozil njegovo izpolnjevanje obveznosti, pri čemer KDD upošteva splošno usmeritev, da naj vsak sprejet ukrep povečuje verjetnost nadaljnjega in skladnega sistemskega članstva v KDD;

  8. da ima KDD predvidene in definirane postopke za podporo postopku reševanja, ki lahko vključujejo tudi prevzemnika v postopku reševanja ('bridge institution').

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana