National Market Practice Group - NMPG

Nacionalna skupina za tržno prakso na področju vrednostnih papirjev

Cilj skupine

Skupina je ustanovljena na nacionalni ravni kot del globalne skupine za tržno prakso na področju vrednostnih papirjev (Securities Market Practice Group - SMPG) s ciljem oblikovati enotne smernice uporabe poslovnih podatkov in pravil v okviru izvrševanja nalogov za vpise vrednostnih papirjev v centralnem registru vrednostnih papirjev (CRVP). Namen skupine je povečanje avtomatizacije poslovnih procesov (STP).

Skupina se dogovori o in po potrebi predlaga spremembe lokalnih tržnih praks in harmonizirane uporabe ISO 15022 in/ali ISO 20022 sporočil v okviru izvrševanja nalogov za vpise vrednostnih papirjev v CRVP, pri čemer sledi globalni tržni praksi.

Prav tako skupina po potrebi prispeva k pripravi globalne tržne prakse v okviru SMPG, predstavniki skupine pa sodelujejo tudi na sestankih skupine SMPG.

Organiziranost in delovanje skupine

KDD in člani KDD v skupino imenujejo predstavnike. Skupino sestavljajo predstavniki KDD in članov KDD, ki pri posredovanju nalogov za vpis v CRVP uporabljajo standard ISO 15022 in/ali ISO 20022 . Skupino vodi KDD, ki tudi nudi prostore za sestanke ter pripravlja in na spletni strani (www.smpg.info) objavlja dokument lokalne tržne prakse (Market Practice Dokument). Skupina ima vodjo in namestnika. Vodja sklicuje in vodi sestanke skupine. Skupina se sestane po potrebi, vendar vsaj enkrat na leto.

Vodja skupine predstavlja stališča skupine v okviru SMPG in skrbi za prenos informacij na lokalni ravni. Namestnik vodje skupine pomaga vodji skupine in ga nadomešča v času odsotnosti.

Uporaba ISO 15022 sporočil je pogojena z uporabo vmesnika za avtomatsko posredovanje nalogov KDD (SWIFT vmesnik). Član KDD, ki namerava uporabljati SWIFT vmesnik, lahko imenuje predstavnika v to skupino.

Za uporabo SWIFT vmesnika za avtomatsko posredovanje nalogov je potrebno poslati na KDD Naročilo za uporabo vmesnika za avtomatsko posredovanje nalogov ter Zahtevo za dodelitev aplikativnega uporabniškega imena za elektronsko posredovanje podatkov članu - produkcijsko okolje (vklop funkcije »posredovanje nalogov − član KDD (skupina Members STP)«), ki sta na voljo na http://pomoc.kddcsd.si.

Dokumenti:

FOP and DVP settlement - Market Practice

1. sestanek SI NMPG 

2. sestanek SI NMPG 

3. sestanek SI NMPG 

4. sestanek SI NMPG 

4. sestanek SI NMPG  - pojasnila

5. sestanek SI NMPG 

6. sestanek SI NMPG 

7. sestanek SI NMPG 

8. sestanek SI NMPG

9. sestanek SI NMPG

10. sestanek SI NMPG

11. sestanek SI NMPG

12. sestanek SI NMPG

 

 

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana