Poslujemo z nasmehom - Izdajatelji

Izdajatelji in ostali člani

Uvajamo nove storitve in nove poti.

Skip Navigation LinksDomov·Izdajatelji in ostali člani

Izdajatelji in ostali člani


KDD ima tri vrste članov:

  • člane, ki so v centralnem registru pri KDD izdali vrednostne papirje (člani-izdajatelji)
  • člane, ki v centralnem registru pri KDD vodijo račune vrednostnih papirjev (registrski člani)
  • člane, ki v centralnem registru pri KDD vodijo račune vrednostnih papirjev in so poleg tega vključeni tudi v poravnavo borznih poslov (poravnalni člani).

Kontakt

KDD d.d.
Tivolska cesta 48
1000 Ljubljana

Telefon

01 307 35 00

Faks

01 307 35 07

E-pošta info@kdd.si