Izdajatelji in člani

Obvestila

15.6.2017

REVOZ d.d. – izplačilo dividend

SI0031116559 REVR

Obvestilo št. 197/2017

KD številka zadeve

KDDCA10173

Dan izplačila

15.06.2017

Izdajatelj

 

firma

REVOZ d.d.

naslov

Belokranjska cesta 004, 8000 NOVO MESTO

matična številka

5405084

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

REVR

ISIN

SI0031116559

CFI

ESVTFR

Vrsta izplačila

izplačilo dividend

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

33,72978586082315 EUR

Presečni dan

14.06.2017

Nazaj

Vsa obvestila

Kontakt

KDD d.d.
Tivolska 48
1000 Ljubljana

Telefon +386 1 307 35 00
Faks +386 1 307 35 08
E-pošta info@kdd.si