Izdajatelji in člani

Obvestila

16.6.2017

ENOS, d.d. – izplačilo dividend

SI0031108861 PIJG

Obvestilo št. 199/2017

KD številka zadeve

KDDCA10186

Dan izplačila

16.06.2017

Izdajatelj

 

firma

ENOS, d.d.

naslov

Cesta železarjev 008, 4270 JESENICE

matična številka

5852498

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

PIJG

ISIN

SI0031108861

CFI

ESVUFR

Vrsta izplačila

izplačilo dividend

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

31,00 EUR

Presečni dan

15.06.2017

Nazaj

Vsa obvestila

Kontakt

KDD d.d.
Tivolska 48
1000 Ljubljana

Telefon +386 1 307 35 00
Faks +386 1 307 35 08
E-pošta info@kdd.si