Izdajatelji in člani

Obvestila

16.6.2017

PRIMORSKA HRANILNICA d.d. – izplačilo dividend

SI0021113467 HRVG

Obvestilo št. 200/2017

KD številka zadeve

KDDCA10190

Dan izplačila

16.06.2017

Izdajatelj

 

firma

PRIMORSKA HRANILNICA d.d.

naslov

Glavni trg 015, 5271  VIPAVA

matična številka

5214246

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

HRVG

ISIN

SI0021113467

CFI

ESVTFR

Vrsta izplačila

izplačilo dividend

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

0,10 EUR

Presečni dan

15.06.2017

Nazaj

Vsa obvestila

Kontakt

KDD d.d.
Tivolska 48
1000 Ljubljana

Telefon +386 1 307 35 00
Faks +386 1 307 35 08
E-pošta info@kdd.si