Izdajatelji in člani

Obvestila

9.8.2017

Modra zavarovalnica, d.d. – izplačilo dividend

SI0021116007 MDZR

Obvestilo št. 296/2017

KD številka zadeve

KDDCA10215

Dan izplačila

09.08.2017

Izdajatelj

firma

Modra zavarovalnica, d.d.

naslov

Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana

matična številka

6031226

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

MDZR

ISIN

SI0021116007

CFI

ESVUFR

Vrsta izplačila

izplačilo dividend

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

0,019478331 EUR

Presečni dan

08.08.2017

Nazaj

Vsa obvestila

Kontakt

KDD d.d.
Tivolska 48
1000 Ljubljana

Telefon +386 1 307 35 00
Faks +386 1 307 35 08
E-pošta info@kdd.si