Izdajatelji in člani

Obvestila

10.8.2017

REPUBLIKA SLOVENIJA – izbris 3-mesečnih zakladnih menic z izplačilom glavnice

SI0002501821 TZ163

Obvestilo št. 298/2017

KD številka zadeve

KDDCA10265

Dan izvedbe

10.08.2017

Izdajatelj

firma

REPUBLIKA SLOVENIJA

naslov

Gregorčičeva ulica 020, 1000 Ljubljana

matična številka

5854814

Vrednostni papir

vrsta

zakladne menice

oznaka

TZ163

ISIN

SI0002501821

CFI

DYZTXR

Vpis v centralni register vrednostnih papirjev

izbris

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

10.000

Število vrednostnih papirjev po vpisu

0

Vrsta

izplačila

izplačilo glavnice

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

1.000,00 EUR

Presečni dan

09.08.2017

Nazaj

Vsa obvestila

Kontakt

KDD d.d.
Tivolska 48
1000 Ljubljana

Telefon +386 1 307 35 00
Faks +386 1 307 35 08
E-pošta info@kdd.si