Izdajatelji in člani

Obvestila

11.8.2017

PETROL d.d., Ljubljana – izplačilo dividend

SI0031102153 PETG

Obvestilo št. 301/2017

KD številka zadeve

KDDCA10224

Dan izplačila

11.08.2017

Izdajatelj

firma

PETROL d.d., Ljubljana

naslov

Dunajska cesta 050, 1000 Ljubljana

matična številka

5025796

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

PETG

ISIN

SI0031102153

CFI

ESVUFR

Vrsta izplačila

izplačilo dividend

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

14,00 EUR

Presečni dan

10.08.2017

Nazaj

Vsa obvestila

Kontakt

KDD d.d.
Tivolska 48
1000 Ljubljana

Telefon +386 1 307 35 00
Faks +386 1 307 35 08
E-pošta info@kdd.si