Izdajatelji in člani

Obvestila

11.8.2017

MENINA d.d. – izplačilo dividend

SI0031106758 MENG

Obvestilo št. 302/2017

KD številka zadeve

KDDCA10292

Dan izplačila

11.08.2017

Izdajatelj

firma

MENINA d.d.

naslov

Trg padlih borcev 003, 1241 Kamnik

matična številka

5034647

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

MENG

ISIN

SI0031106758

CFI

ESVUFR

Vrsta izplačila

izplačilo dividend

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

1,56 EUR

Presečni dan

10.08.2017

Nazaj

Vsa obvestila

Kontakt

KDD d.d.
Tivolska 48
1000 Ljubljana

Telefon +386 1 307 35 00
Faks +386 1 307 35 08
E-pošta info@kdd.si