Izdajatelji in člani

Obvestila

11.8.2017

IMPOL 2000 d.d. – izplačilo dividend

SI0031116153 IMLR

Obvestilo št. 303/2017

KD številka zadeve

KDDCA10291

Dan izplačila

11.08.2017

Izdajatelj

firma

IMPOL 2000 d.d.

naslov

Partizanska ulica 038, 2310 Slovenska Bistrica

matična številka

1317342

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

IMLR

ISIN

SI0031116153

CFI

ESVTFR

Vrsta izplačila

izplačilo dividend

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

1,87 EUR

Presečni dan

10.08.2017

Nazaj

Vsa obvestila

Kontakt

KDD d.d.
Tivolska 48
1000 Ljubljana

Telefon +386 1 307 35 00
Faks +386 1 307 35 08
E-pošta info@kdd.si