Izdajatelji in člani

Obvestila

17.8.2017

G G NOVO MESTO d.d. – izplačilo dividend

SI0031101940 GGNG

Obvestilo št. 308/2017

KD številka zadeve

KDDCA10290

Dan izplačila

17.08.2017

Izdajatelj

firma

G G NOVO MESTO d.d.

naslov

Gubčeva ulica 015, 8000 Novo mesto

matična številka

5142504

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

GGNG

ISIN

SI0031101940

CFI

ESVUFR

Vrsta izplačila

izplačilo dividend

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

0,70 EUR

Presečni dan

16.08.2017

Nazaj

Vsa obvestila

Kontakt

KDD d.d.
Tivolska 48
1000 Ljubljana

Telefon +386 1 307 35 00
Faks +386 1 307 35 08
E-pošta info@kdd.si