Izdajatelji in člani

Obvestila

18.8.2017

Prva kreditna zavarovalnica d.d. – izplačilo dividend

SI0021113319 PKZR

Obvestilo št. 312/2017

KD številka zadeve

KDDCA10284

Dan izplačila

18.08.2017

Izdajatelj

firma

Prva kreditna zavarovalnica d.d.

naslov

Davčna ulica 001, 1000 Ljubljana

matična številka

1903209

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

PKZR

ISIN

SI0021113319

CFI

ESVUFR

Vrsta izplačila

izplačilo dividend

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

1.663,2173 EUR

Presečni dan

17.08.2017

Nazaj

Vsa obvestila

Kontakt

KDD d.d.
Tivolska 48
1000 Ljubljana

Telefon +386 1 307 35 00
Faks +386 1 307 35 08
E-pošta info@kdd.si