Izdajatelji in člani

Obvestila

8.9.2017

POSTOJNSKA JAMA, d.d. – sprememba prevzemne ponudbe za delnice CEHR družbe CERTA HOLDING d.d.

SI0031116039 CEHR

Obvestilo št. 342/2017

KD številka zadeve

KDDCA10294

Ciljna družba

firma

CERTA HOLDING d.d.

naslov

LIČARJEVA ULICA 007, 5282 CERKNO

identifikacijska številka

1262726

Vrednostni papir

vrsta

Redne delnice

oznaka

CEHR

ISIN

SI0031116039

CFI

ESVTFR

Prevzemnik

firma

POSTOJNSKA JAMA, d.d.

naslov

JAMSKA CESTA 030, 6230 POSTOJNA

identifikacijska številka

5004365

Vpis v centralni register vrednostnih papirjev

Sprememba intervala trajanja prevzemne ponudbe

Veljavnost prevzemne ponudbe

od

31.08.2017

do

12.10.2017

Nadomestilo

3,20 EUR za eno delnico

Pooblaščeni član

NLB d.d.

Številke prevzemne ponudbe

št. prevzema:

199

št. ponudbe:

241

št. podponudbe:

241

Nazaj

Vsa obvestila

Kontakt

KDD d.d.
Tivolska 48
1000 Ljubljana

Telefon +386 1 307 35 00
Faks +386 1 307 35 08
E-pošta info@kdd.si