Izdajatelji in člani

Obvestila

13.9.2017

SGP GORENJC d.d. - izključitev manjšinskih delničarjev

SI0031116740 SGOR

Obvestilo št. 345/2017

KD številka zadeve

KDDCA10298

Datum izvedbe

13.09.2017

Izdajatelj

 

firma

SGP GORENJC d.d.

naslov

Ljubljanska cesta 011, 4240 RADOVLJICA

matična številka

5075459

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

SGOR

ISIN

SI0031116740

CFI

ESVUFR

Vpis v centralni register vrednostnih papirjev

izključitev manjšinskih delničarjev

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

454.518

Število vrednostnih papirjev po vpisu

454.518

Vrsta izplačila

denarna odpravnina

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

0,71 EUR

Nazaj

Vsa obvestila

Kontakt

KDD d.d.
Tivolska 48
1000 Ljubljana

Telefon +386 1 307 35 00
Faks +386 1 307 35 08
E-pošta info@kdd.si