Izdajatelji in člani

Obvestila

21.9.2017

VALIANT d.o.o. – izbris komercialnih zapisov z izplačilom glavnice

SI0032501650 VAL05

Obvestilo št. 356/2017

KD številka zadeve

KDDCA10307

Dan izvedbe

21.09.2017

Izdajatelj

 

firma

VALIANT d.o.o.

naslov

Dunajska cesta 009, 1000 LJUBLJANA

matična številka

2147599

Vrednostni papir

vrsta

komercialni zapisi

oznaka

VAL05

ISIN

SI0032501650

CFI

DYZUXR

Vpis v centralni register vrednostnih papirjev

izbris

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

500

Število vrednostnih papirjev po vpisu

0

Vrsta

izplačila

izplačilo glavnice

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

1.000,00 EUR

Presečni dan

19.09.2017

Nazaj

Vsa obvestila

Kontakt

KDD d.d.
Tivolska 48
1000 Ljubljana

Telefon +386 1 307 35 00
Faks +386 1 307 35 08
E-pošta info@kdd.si