Izdajatelji in člani

Obvestila

22.9.2017

Standard ISO 10962 (CFI koda)

SI0031200825 AATN
SI0031200809 ACTP
SI0031200734 APMP
SI0031200890 BERP
SI0031200353 CABP
SI0031200262 CAPP
SI0031200742 CSEP
SI0031200957 EXOP
SI0031200841 FNDP
SI0031200627 HGKP
SI0031200239 HIT2
SI0031200866 IEKN
IT0004191182 KBGN
SI0032103416 KDH3
SI0031200304 KHLL
SI0021200454 LONP
SI0031200411 MNPP
SI0031200775 PECP
SI0021200884 PPDT
SI0031200429 PPOP
SI0031200924 REDP
SI0031200791 RGZP
SI0031200668 RRCP
SI0032103754 SKD2
SI0031200940 SLCP
SI0031200908 UMCP
SI0031200858 VITP
SI0031200916 VLEP
SI0022103038 ZT02

Obvestilo št. 361/2017

Obveščamo vas, da je KDD v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev izvedla aktivnosti, ki se nanašajo na uskladitev z mednarodnim standardom ISO 10962 (Classification of financial instruments / CFI kode).

Predmet sprememb pri aktivnih izdanih vrednostnih papirjih so bile prednostne delnice in podrejene obveznice kot sledi:

Koda VP

Stara
CFI koda

Nova
CFI koda

AATN

EPVECR

EPVNCR

ACTP

EPNEQR

EPNNQR

APMP

EPNEFR

EPNNFR

BERP

EPNEPR

EPNNPR

CABP

EPNEPR

EPNNPR

CAPP

EPNEPR

EPNNPR

CSEP

EPNEPR

EPNNPR

EXOP

EPNEPR

EPNNPR

FNDP

EPNEQR

EPNNQR

HGKP

EPNEPR

EPNNPR

HIT2

EPNEPR

EPNNPR

IEKN

EPNEPR

EPNNPR

KBGN

EPNEPR

EPNNPR

KHLL

EPNEPR

EPNNPR

LONP

EPVEQR

EPVNQR

MNPP

EPVEPB

EPVNPB

PECP

EPNEAR

EPNNAR

PPDT

EPNEFR

EPNNFR

PPOP

EPNEPR

EPNNPR

REDP

EPVENR

EPVNNR

RGZP

EPNECR

EPNNCR

RRCP

EPNENR

EPNNNR

SLCP

EPNEPB

EPNNPB

UMCP

EPNEPR

EPNNPR

VITP

EPVENR

EPVNNR

VLEP

EPNENR

EPNNNR

KDH3

DBFUFR

DBFJFR

SKD2

DBFUDR

DBFODR

ZT02

DBFUFR

DBFJFR

Če želite s tem v zvezi dodatna pojasnila ali imate kakšno pripombo nam to sporočite do 31.10.2017 na naslov izdajatelji@kdd.si.

 

Nazaj

Vsa obvestila

Kontakt

KDD d.d.
Tivolska 48
1000 Ljubljana

Telefon +386 1 307 35 00
Faks +386 1 307 35 08
E-pošta info@kdd.si