Izdajatelji in člani

Obvestila

9.10.2017

KD d.d. – izbris obveznic z izplačilom glavnice

SI0032103135 SKD1

Obvestilo št. 392/2017

KD številka zadeve

KDDCA10368

Dan izvedbe

09.10.2017

Izdajatelj

firma

KD d.d.

naslov

Dunajska cesta 063, 1000 Ljubljana

matična številka

1572016

Vrednostni papir

vrsta

obveznice

oznaka

SKD1

ISIN

SI0032103135

CFI

DBFUFR

Vpis v centralni register vrednostnih papirjev

izbris

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

137.900

Število vrednostnih papirjev po vpisu

0

Vrsta

izplačila

izplačilo glavnice

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

100,00 EUR

Presečni dan

05.10.2017

Nazaj

Vsa obvestila

Kontakt

KDD d.d.
Tivolska 48
1000 Ljubljana

Telefon +386 1 307 35 00
Faks +386 1 307 35 08
E-pošta info@kdd.si