Izdajatelji in člani

Obvestila

9.10.2017

REPUBLIKA SLOVENIJA – izplačilo obresti

SI0002103396 RS72

Obvestilo št. 394/2017

KD številka zadeve

KDDCA10338

Dan izplačila

09.10.2017

Izdajatelj

firma

REPUBLIKA SLOVENIJA

naslov

Gregorčičeva ulica 020, 1000 Ljubljana

matična številka

5854814

Vrednostni papir

vrsta

obveznice

oznaka

RS72

ISIN

SI0002103396

CFI

DBFTFR

Vrsta izplačila

izplačilo obresti

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

17,50 EUR

Presečni dan

04.10.2017

Nazaj

Vsa obvestila

Kontakt

KDD d.d.
Tivolska 48
1000 Ljubljana

Telefon +386 1 307 35 00
Faks +386 1 307 35 08
E-pošta info@kdd.si