Izdajatelji in člani

Obvestila

9.10.2017

NLB d.d. – zamenjava delnic

SI0021116502 NLBS

Obvestilo št. 395/2017

KD številka zadeve

KDDCA10372

Dan izvedbe

09.10.2017

Izdajatelj

 

firma

NLB d.d.

naslov

Trg republike 002, 1000 Ljubljana

matična številka

5860571

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

NLBS

ISIN

SI0021116502

CFI

ESVUFR

Vpis v centralni register vrednostnih papirjev

izbris zaradi zamenjave

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

20.000.000

Število vrednostnih papirjev po vpisu

0

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

NLBR

ISIN

SI0021117344

CFI

ESVTFR

Vpis v centralni register vrednostnih papirjev

izdaja zaradi zamenjave

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

0

Število vrednostnih papirjev po vpisu

20.000.000

Menjalno razmerje

1 delnica NLBS za 1 delnico NLBR

Nazaj

Vsa obvestila

Kontakt

KDD d.d.
Tivolska 48
1000 Ljubljana

Telefon +386 1 307 35 00
Faks +386 1 307 35 08
E-pošta info@kdd.si