Izdajatelji in člani

Obvestila

10.10.2017

GORENJE, d.d. – izplačilo obresti

SI0032103424 GV01

Obvestilo št. 396/2017

KD številka zadeve

KDDCA10359

Dan izplačila

10.10.2017

Izdajatelj

 

firma

GORENJE, d.d.

naslov

PARTIZANSKA CESTA 012, 3320 VELENJE

matična številka

5163676

Vrednostni papir

vrsta

obveznice

oznaka

GV01

ISIN

SI0032103424

CFI

DBFUAR

Vrsta izplačila

izplačilo obresti

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

23,10 EUR

Presečni dan

04.10.2017

Nazaj

Vsa obvestila

Kontakt

KDD d.d.
Tivolska 48
1000 Ljubljana

Telefon +386 1 307 35 00
Faks +386 1 307 35 08
E-pošta info@kdd.si