Izdajatelji in člani

Obvestila

10.10.2017

GORENJE, d.d. – zamenjava obveznic z vmesnim izplačilom glavnice

SI0032103424 GV01

Obvestilo št. 397/2017

KD številka zadeve

KDDCA10360

Dan izvedbe

10.10.2017

Izdajatelj

 

firma

GORENJE, d.d.

naslov

PARTIZANSKA CESTA 012, 3320 VELENJE

matična številka

5163676

Vrednostni papir

vrsta

obveznice

oznaka

GV01

ISIN

SI0032103424

CFI

DBFUAR

Vpis v centralni register vrednostnih papirjev

tehnična zamenjava - sprememba nominalnega zneska

Nominalni znesek pred zamenjavo

600,00 EUR

Nominalni znesek po zamenjavi

400,00 EUR

Število vrednostnih papirjev pred zamenjavo

73.000

Število vrednostnih papirjev po zamenjavi

73.000

Vrsta

izplačila

vmesno izplačilo glavnice

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

200,00 EUR

Presečni dan

04.10.2017

Nazaj

Vsa obvestila

Kontakt

KDD d.d.
Tivolska 48
1000 Ljubljana

Telefon +386 1 307 35 00
Faks +386 1 307 35 08
E-pošta info@kdd.si