Izdajatelji in člani

Obvestila

11.10.2017

ELEKTRO LJUBLJANA d.d. – izplačilo dividend

SI0031104597 ELOG

Obvestilo št. 398/2017

KD številka zadeve

KDDCA10373

Dan izplačila

11.10.2017

Izdajatelj

firma

ELEKTRO LJUBLJANA d.d.

naslov

SLOVENSKA CESTA 058, 1000 LJUBLJANA

matična številka

5227992

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

ELOG

ISIN

SI0031104597

CFI

ESVUFR

Vrsta izplačila

izplačilo dividend

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

0,13 EUR

Presečni dan

10.10.2017

Nazaj

Vsa obvestila

Kontakt

KDD d.d.
Tivolska 48
1000 Ljubljana

Telefon +386 1 307 35 00
Faks +386 1 307 35 08
E-pošta info@kdd.si