Izdajatelji in člani

Obvestila

12.10.2017

MLINOTEST d.d. – izbris komercialnih zapisov z izplačilom glavnice

SI0032501676 MAJ03

Obvestilo št. 400/2017

KD številka zadeve

KDDCA10379

Dan izvedbe

12.10.2017

Izdajatelj

 

firma

MLINOTEST d.d.

naslov

TOVARNIŠKA CESTA 014, 5270 AJDOVŠČINA

matična številka

5132061

Vrednostni papir

vrsta

komercialni zapisi

oznaka

MAJ03

ISIN

SI0032501676

CFI

DYZUXR

Vpis v centralni register vrednostnih papirjev

izbris

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

700

Število vrednostnih papirjev po vpisu

0

Vrsta

izplačila

izplačilo glavnice

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

1.000,00 EUR

Presečni dan

10.10.2017

Nazaj

Vsa obvestila

Kontakt

KDD d.d.
Tivolska 48
1000 Ljubljana

Telefon +386 1 307 35 00
Faks +386 1 307 35 08
E-pošta info@kdd.si