Izdajatelji in člani

Obvestila

13.10.2017

SŽ - ŽGP Ljubljana, d.d. – izplačilo dividend

SI0031105495 SZLG

Obvestilo št. 401/2017

KD številka zadeve

KDDCA10353

Dan izplačila

13.10.2017

Izdajatelj

firma

SŽ - ŽGP Ljubljana, d.d.

naslov

OB ZELENI JAMI 002, 1000 LJUBLJANA

matična številka

5143004

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

SZLG

ISIN

SI0031105495

CFI

ESVUFR

Vrsta izplačila

izplačilo dividend

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

3,97 EUR

Presečni dan

11.10.2017

Nazaj

Vsa obvestila

Kontakt

KDD d.d.
Tivolska 48
1000 Ljubljana

Telefon +386 1 307 35 00
Faks +386 1 307 35 08
E-pošta info@kdd.si