Izdajatelji in člani

Obvestila

18.10.2017

IGMAT, d.d. – izplačilo dividend

SI0031114778 IGAR

Obvestilo št. 406/2017

KD številka zadeve

KDDCA10222

Dan izplačila

18.10.2017

Izdajatelj

firma

IGMAT, d.d.

naslov

POLJE 351C, 1260 LJUBLJANA - POLJE

matična številka

5498503

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

IGAR

ISIN

SI0031114778

CFI

ESVUFR

Vrsta izplačila

izplačilo dividend

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

3,50 EUR

Presečni dan

17.10.2017

Nazaj

Vsa obvestila

Kontakt

KDD d.d.
Tivolska 48
1000 Ljubljana

Telefon +386 1 307 35 00
Faks +386 1 307 35 08
E-pošta info@kdd.si