Izdajatelji in člani

Obvestila

19.10.2017

IMPOL 2000 d.d. – zamenjava obveznic z vmesnim izplačilom glavnice

SI0032103572 IM01

Obvestilo št. 409/2017

KD številka zadeve

KDDCA10377

Dan izvedbe

19.10.2017

Izdajatelj

 

firma

IMPOL 2000 d.d.

naslov

PARTIZANSKA ULICA 038, 2310 SLOVENSKA BISTRICA

matična številka

1317342

Vrednostni papir

vrsta

obveznice

oznaka

IM01

ISIN

SI0032103572

CFI

DBFUAR

Vpis v centralni register vrednostnih papirjev

tehnična zamenjava - sprememba nominalnega zneska

Nominalni znesek pred zamenjavo

800,00 EUR

Nominalni znesek po zamenjavi

600,00 EUR

Število vrednostnih papirjev pred zamenjavo

50.000

Število vrednostnih papirjev po zamenjavi

50.000

Vrsta

izplačila

vmesno izplačilo glavnice

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

200,00 EUR

Presečni dan

13.10.2017

Nazaj

Vsa obvestila

Kontakt

KDD d.d.
Tivolska 48
1000 Ljubljana

Telefon +386 1 307 35 00
Faks +386 1 307 35 08
E-pošta info@kdd.si