Izdajatelji in člani

Obvestila

19.10.2017

IMPOL 2000 d.d. – izplačilo obresti

SI0032103572 IM01

Obvestilo št. 408/2017

KD številka zadeve

KDDCA10378

Dan izplačila

19.10.2017

Izdajatelj

 

firma

IMPOL 2000 d.d.

naslov

PARTIZANSKA ULICA 038, 2310 SLOVENSKA BISTRICA

matična številka

1317342

Vrednostni papir

vrsta

obveznice

oznaka

IM01

ISIN

SI0032103572

CFI

DBFUAR

Vrsta izplačila

izplačilo obresti

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

30,40 EUR

Presečni dan

13.10.2017

Nazaj

Vsa obvestila

Kontakt

KDD d.d.
Tivolska 48
1000 Ljubljana

Telefon +386 1 307 35 00
Faks +386 1 307 35 08
E-pošta info@kdd.si