Izdajatelji in člani

Obvestila

20.10.2017

REPUBLIKA SLOVENIJA – izplačilo obresti

SI0002101648 RS33

Obvestilo št. 410/2017

KD številka zadeve

KDDCA10343

Dan izplačila

20.10.2017

Izdajatelj

 

firma

REPUBLIKA SLOVENIJA

naslov

Gregorčičeva ulica 020, 1000 Ljubljana

matična številka

5854814

Vrednostni papir

vrsta

obveznice

oznaka

RS33

ISIN

SI0002101648

CFI

DBFTFR

Vrsta izplačila

izplačilo obresti

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

10,23 EUR

Presečni dan

30.09.2017

Nazaj

Vsa obvestila

Kontakt

KDD d.d.
Tivolska 48
1000 Ljubljana

Telefon +386 1 307 35 00
Faks +386 1 307 35 08
E-pošta info@kdd.si