Izdajatelji in člani

Obvestila

14.11.2017

EGP d.d. – izplačilo dividend

SI0031110131 EGPR

Obvestilo št. 433/2017

KD številka zadeve

KDDCA10406

Dan izplačila

14.11.2017

Izdajatelj

firma

EGP d.d.

naslov

Kidričeva cesta 082, 4220 ŠKOFJA LOKA

matična številka

5156963

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

EGPR

ISIN

SI0031110131

CFI

ESVUFR

Vrsta izplačila

izplačilo dividend

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

0,58 EUR

Presečni dan

13.11.2017

Nazaj

Vsa obvestila

Kontakt

KDD d.d.
Tivolska 48
1000 Ljubljana

Telefon +386 1 307 35 00
Faks +386 1 307 35 08
E-pošta info@kdd.si