Izdajatelji in člani

Obvestila

14.11.2017

IHAN d.d. – zamenjava delnic

SI0031117375 EIHN
SI0031117383 EIHR

Obvestilo št. 436/2017

KD številka zadeve

KDDCA10399

Dan izvedbe

14.11.2017

Izdajatelj

 

firma

IHAN d.d.

naslov

BREZNIKOVA CESTA 089, 1230 DOMŽALE

matična številka

5403693

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

EIHN

ISIN

SI0031117375

CFI

ESVUFR

Vpis v centralni register vrednostnih papirjev

izbris zaradi zamenjave

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

4.825.000

Število vrednostnih papirjev po vpisu

0

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

EIHR

ISIN

SI0031117383

CFI

ESVUFR

Vpis v centralni register vrednostnih papirjev

izdaja zaradi zamenjave

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

0

Število vrednostnih papirjev po vpisu

25.000

Menjalno razmerje

193 delnic EIHN za 1 delnico EIHR

Nazaj

Vsa obvestila

Kontakt

KDD d.d.
Tivolska 48
1000 Ljubljana

Telefon +386 1 307 35 00
Faks +386 1 307 35 08
E-pošta info@kdd.si