Izdajatelji in člani

Obvestila

7.12.2017

REPUBLIKA SLOVENIJA – izbris 3-mesečnih zakladnih menic z izplačilom glavnice

SI0002501896 TZ164

Obvestilo št. 461/2017

KD številka zadeve

KDDCA10413

Dan izvedbe

07.12.2017

Izdajatelj

firma

REPUBLIKA SLOVENIJA

naslov

Gregorčičeva ulica 020, 1000 Ljubljana

matična številka

5854814

Vrednostni papir

vrsta

zakladne menice

oznaka

TZ164

ISIN

SI0002501896

CFI

DYZTXR

Vpis v centralni register vrednostnih papirjev

izbris

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

10.000

Število vrednostnih papirjev po vpisu

0

Vrsta

izplačila

izplačilo glavnice

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

1.000,00 EUR

Presečni dan

06.12.2017

Nazaj

Vsa obvestila

Kontakt

KDD d.d.
Tivolska 48
1000 Ljubljana

Telefon +386 1 307 35 00
Faks +386 1 307 35 08
E-pošta info@kdd.si