Izdajatelji in člani

Obvestila

7.12.2017

PETROL d.d., Ljubljana – izplačilo obresti

SI0032103291 PET3

Obvestilo št. 462/2017

KD številka zadeve

KDDCA10428

Dan izplačila

07.12.2017

Izdajatelj

firma

PETROL d.d., Ljubljana

naslov

Dunajska cesta 050, 1000 LJUBLJANA

matična številka

5025796

Vrednostni papir

vrsta

obveznice

oznaka

PET3

ISIN

SI0032103291

CFI

DBFUFR

Vrsta izplačila

izplačilo obresti

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

60,00 EUR

Presečni dan

01.12.2017

Nazaj

Vsa obvestila

Kontakt

KDD d.d.
Tivolska 48
1000 Ljubljana

Telefon +386 1 307 35 00
Faks +386 1 307 35 08
E-pošta info@kdd.si