Izdajatelji in člani

Obvestila

8.12.2017

TAB d.d. – izplačilo dividend

SI0031103219 RMTG

Obvestilo št. 464/2017

KD številka zadeve

KDDCA10427

Dan izplačila

08.12.2017

Izdajatelj

firma

TAB d.d.

naslov

POLENA 006, 2392 MEŽICA

matična številka

5103363

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

RMTG

ISIN

SI0031103219

CFI

ESVUFR

Vrsta izplačila

izplačilo dividend

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

40,00 EUR

Presečni dan

29.08.2017

Nazaj

Vsa obvestila

Kontakt

KDD d.d.
Tivolska 48
1000 Ljubljana

Telefon +386 1 307 35 00
Faks +386 1 307 35 08
E-pošta info@kdd.si