Izdajatelji in člani

Obvestila

29.12.2017

PRVA OSEBNA ZAVAROVALNICA, d.d. – izplačilo dividend

SI0021114135 POZR

Obvestilo št. 495/2017

KD številka zadeve

KDDCA10466

Dan izplačila

29.12.2017

Izdajatelj

firma

PRVA OSEBNA ZAVAROVALNICA, d.d.

naslov

AMERIŠKA ULICA 008, 1000 LJUBLJANA

matična številka

2295431

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

POZR

ISIN

SI0021114135

CFI

ESVUFR

Vrsta izplačila

izplačilo dividend

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

71,90 EUR

Presečni dan

28.12.2017

Nazaj

Vsa obvestila

Kontakt

KDD d.d.
Tivolska 48
1000 Ljubljana

Telefon +386 1 307 35 00
Faks +386 1 307 35 08
E-pošta info@kdd.si