Izdajatelji in člani

Obvestila

29.12.2017

HOLDING PMP d.d. – izplačilo dividend

SI0031116328 PMPG

Obvestilo št. 496/2017

KD številka zadeve

KDDCA10469

Dan izplačila

29.12.2017

Izdajatelj

firma

HOLDING PMP d.d.

naslov

VINARSKI TRG 001, 2250 PTUJ

matična številka

2172429

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

PMPG

ISIN

SI0031116328

CFI

ESVUFR

Vrsta izplačila

izplačilo dividend

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

34,3396123 EUR

Presečni dan

28.12.2017

Nazaj

Vsa obvestila

Kontakt

KDD d.d.
Tivolska 48
1000 Ljubljana

Telefon +386 1 307 35 00
Faks +386 1 307 35 08
E-pošta info@kdd.si