Izdajatelji in člani

Obvestila

29.12.2017

SAVA, d.d. – izbris obveznic

SI0032103358 SA03

Obvestilo št. 497/2017

KD številka zadeve

KD4766-3

Datum vpisa

29.12.2017

Izdajatelj

firma

SAVA, d.d.

naslov

Dunajska cesta 152, 1000 LJUBLJANA

matična številka

5111358

Vrednostni papir

vrsta

obveznice

oznaka

SA03

ISIN

SI0032103358

CFI

DBFGFR

Vpis v centralni register vrednostnih papirjev

izbris

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

188

Število vrednostnih papirjev po vpisu

153

Opombe

Poleg:

-   izbrisa delne količine obveznic z računov nekaterih imetnikov je izvršen tudi

-   izbris celotne količine obveznic s prehodnega računa za izbris št. 29009 pri članu z oznako N15; pri navedenem gre za obveznice, ki so se z zaporednim izbrisom, od dne 16.12.2016 dalje, prenašale v breme računov imetnikov in v dobro prehodnega računa za izbris (obvestilo št. 261/2016); skladno z izdajateljevo zahtevo je z izbrisom teh obveznic navedeni račun zaprt.

Nazaj

Vsa obvestila

Kontakt

KDD d.d.
Tivolska 48
1000 Ljubljana

Telefon +386 1 307 35 00
Faks +386 1 307 35 08
E-pošta info@kdd.si