Izdajatelji in člani

Obvestila

15.1.2018

ONIKS INVEST d.d. – zamenjava delnic

SI0031117409 ONIG
SI0031114349 ONIR

Obvestilo št. 5/2018

KD številka zadeve

KDDCA10477-1

Dan izvedbe

15.01.2018

Izdajatelj

firma

ONIKS INVEST d.d.

naslov

Spodnji Plavž 026, 4270 Jesenice

matična številka

2349183

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

ONIR

ISIN

SI0031114349

CFI

ESVUFR

Vpis v centralni register vrednostnih papirjev

izbris zaradi zamenjave

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

117.850

Število vrednostnih papirjev po vpisu

0

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

ONIG

ISIN

SI0031117409

CFI

ESVUFR

Vpis v centralni register vrednostnih papirjev

izdaja zaradi zamenjave

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

0

Število vrednostnih papirjev po vpisu

117.850

Menjalno razmerje

1 delnica ONIR za 1 delnico ONIG

Nazaj

Vsa obvestila

Kontakt

KDD d.d.
Tivolska 48
1000 Ljubljana

Telefon +386 1 307 35 00
Faks +386 1 307 35 08
E-pošta info@kdd.si