Izdajatelji in člani

Obvestila

12.2.2018

Droga Kolinska d.d. – izplačilo dividend

SI0031113374 DRKR

Obvestilo št. 33/2018

KD številka zadeve

KDDCA10497

Dan izplačila

12.02.2018

Izdajatelj

firma

Droga Kolinska d.d.

naslov

KOLINSKA ULICA 001, 1000 LJUBLJANA

matična številka

2114011

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

DRKR

ISIN

SI0031113374

CFI

ESVUFR

Vrsta izplačila

izplačilo dividend

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

0,51 EUR

Presečni dan

09.02.2018

Nazaj

Vsa obvestila

Kontakt

KDD d.d.
Tivolska 48
1000 Ljubljana

Telefon +386 1 307 35 00
Faks +386 1 307 35 08
E-pošta info@kdd.si