Izdajatelji in člani

Obvestila

12.2.2018

DATALAB d.d. – izdaja delnic

SI0031114513 DATR

Obvestilo št. 36/2018

KD številka zadeve

KDDCA10494

Datum vpisa

12.02.2018

Izdajatelj

 

firma

DATALAB d.d.

naslov

Hajdrihova ulica 028C, 1000 LJUBLJANA

matična številka

1864629

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

DATR

ISIN

SI0031114513

CFI

ESVUFR

Vpis v centralni register vrednostnih papirjev

izdaja

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

2.120.401

Število vrednostnih papirjev po vpisu

2.189.884

Nazaj

Vsa obvestila

Kontakt

KDD d.d.
Tivolska 48
1000 Ljubljana

Telefon +386 1 307 35 00
Faks +386 1 307 35 08
E-pošta info@kdd.si